Complaints Procedure

Version 2020 1.0

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening.

Indien u een klacht heeft kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Global Risk Advice streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven.

Klachtenprocedure

  1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij Global Risk Advice.
  2. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen en wordt dan ontvangen door Jacob van ’t Slot en Roderik Sommerdijk, eigenaren. Klachten kunt u schriftelijk indienen via ons contactformulier op de website of per mail aan info@globalriskadvice.com
  3. Gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de eindafrekening, schriftelijk en gemotiveerd bij Global Risk Advice worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.
  4. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
  5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  6. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangegeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  7. Indien Global Risk Advice de klacht(en) gegrond acht, zijn zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
  8. Klachten of opmerkingen en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en 1 jaar bewaard na het afronden van de klacht.
  9. Alle trainers van Global Risk Advice kunt u aanspreken. Mocht uw klacht niet naar behoren opgelost worden, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de Geschillen commissie voor consumenten zaken.